Het Rode Kruis zoekt met spoed vrijwilligers.

 

Wie zoeken we?

Voor elk van de vier regio’s (Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant, Midden-Brabant en West-Brabant) zijn we op zoek naar een vrijwilliger die de rol van coördinator namens KBO-Brabant wil vervullen voor het Rode Kruis. Daarnaast zoeken we zoveel mogelijk vrijwilligers die op verzoek van het Rode Kruis hulp willen bieden aan een kwetsbare oudere die daar tijdelijk behoefte aan heeft: om boodschappen te doen, de post uit de brievenbus te halen, incidenteel de hond uit te laten, te zorgen voor vervoer naar bijvoorbeeld de boosterprik-locatie of om een luisterend oor te bieden. We denken aan vrijwilligers zoals onze ouderenadviseurs, belastinghulpen, thuisadministrateurs, ziekenbezoekers en gastheren/-vrouwen.

 

Hoe werkt het?

  1. Een hulpvraag komt binnen op de landelijke hulplijn bij het Rode Kruis. Daar wordt doorgevraagd om er achter te komen wat de aard van de hulpvraag en de mate van urgentie is.
  2. Een specialistische hulpvraag (zoals die voor palliatieve terminale zorg) wordt direct doorverwezen naar specialistische partner-organisaties van het Rode Kruis.
  3. Een meer algemene hulpvraag wordt doorgezet naar één van de 23 Districts Actie Centra (DAC) van het Rode Kruis. Daarvan zijn er drie in Noord-Brabant (Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Midden- en West-Brabant). Vanuit het DAC gaat een eigen vrijwilliger van het Rode Kruis naar de hulpvrager om de intake te doen en in rechtstreeks contact te signaleren wat er nodig is en in welke frequentie.
  4. Bij een urgente directe behoefte wordt hierin voorzien door de vrijwilliger van het Rode Kruis.
  5. Is langer zorg, hulp of aandacht nodig, dan vindt via het DAC ‘warme’ doorgeleiding plaats naar professionele zorgverlening (als zorg nodig is) of naar een maatschappelijke partner zoals KBO-Brabant (als praktische hulp of aandacht nodig is). Het betreffende DAC kan daarvoor contact opnemen met een van onze vrijwillige KBO-coördinatoren.
  6. De KBO-coördinator in de Brabantse DAC-regio neemt contact op met een KBO-vrijwilliger die zich heeft opgegeven en die (qua locatie en gevraagde inzet) het meest past bij de hulpvraag. Het Rode Kruis heeft dus geen rechtstreekse rol naar onze KBO-vrijwilligers; dit loopt via onze eigen vrijwillige coördinatoren en de aanbiedende KBO-Afdeling wordt op de hoogte gehouden van de inzet van hun vrijwilligers.
  7. Tussen DAC en KBO-coördinator in de regio vindt terugkoppeling plaats over het voorzien in de gevraagde hulp.
  8. De landelijke hulplijn van het Rode Kruis is bereikbaar op werkdagen. Indien sprake blijkt van veel gemiste oproepen op andere tijden (weekend en ’s avonds), dan schaalt het Rode Kruis op, maar dit heeft dan vooral gevolgen voor de eigen medewerkers en vrijwilligers van het Rode Kruis.
  9. Als de hulpvrager desgevraagd aangeeft met corona besmet te zijn, dan gaat er áltijd een eigen vrijwilliger van het Rode Kruis met beschermende kleding naartoe.
  10. Bij alle contacten is het belangrijk dat vrijwilligers en hulpvragers zich aan de (corona)maatregelen houden.  

Omdat de nood nú hoog is, hopen we om met alle vrijwilligers zo snel mogelijk een flinke pool te kunnen vormen. Andere ouderenbonden doen hetzelfde in andere regio’s in Nederland. We hopen er met elkaar voor te zorgen dat geen enkele kwetsbare oudere er alleen voor staat deze winter.

Meld je nu aan via onderstaand formulier, alvast bedankt.

Aanmeldformulier vrijwillige hulpbrigade