Seniorenkoor                     “De Vrije Heerlijckheid”

 

Het seniorenkoor bestaat ruim 40 jaar

Het koor bestaat momenteel uit 50 leden, 33 dames en 17 heren.

Ons koor is een enthousiaste groep, waarvan de kern al heel veel jaren met elkaar zingt.

Zingen maakt iedereen blij, degene die zingt en degene die luistert,

is haar motto. Goede muziek, goede sfeer, onderlinge verbondenheid zijn haar ingrediënten.

Wij bieden een heel gevarieerd repertoire, dat gaat van kerkmuziek tot hedendaagse moderne liederen in diverse talen, waarbij we ondersteuning krijgen van een Combo.

Wij treden met regelmaat op in de kerk, maar ook jaarlijks in het Carat paviljoen,

Elkerlyk ziekenhuis, Korenfestivals en div. Verzorgingshuizen in onze regio

Het koor organiseert zelf om de twee jaar korendagen in De Eendracht.

Koren ontmoeten elkaar dan en hebben allemaal hetzelfde doel:

 

**Genieten van de liederen              **Sfeer                 **Gezelligheid!