Contributie:

De hoogte van de contributie wordt ieder jaar door de algemene vergadering vastgesteld.

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

 

De contributie voor 2021 vanaf 1 januari tot en met 31 juli bedraagt  € 26,00

De contributie voor 2021 vanaf 1 augustus tot en met 31 december  bedraagt  € 12,50

De contributie voor 2021  vanaf 1 september tot en met 31 december bedraagt €  10,00

De contributie voor 2021 vanaf 1  oktober  tot en met 31 december  bedraagt  €  7,50

De contributie voor 2021 vanaf  1 november tot en met 31 december bedraagt €  5,00

De contributie voor 2021 vanaf  1 december tot en met 31 december bedraagt €  2,50

De contributie wordt zoveel mogelijk automatisch geïnd. (via machtiging).


Wil je lid worden neem dan contakt op met onderstaande telefoon tijdens de openingstijden.

Maandag, woensdag, vrijdag, van 10.00 tot 12.00 uur.

Tel:0492-347458

Nieuw adres: Hof van Nazareth 53

5421 EC Gemert