Contributie:

De hoogte van de contributie wordt ieder jaar door de algemene vergadering vastgesteld.

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

 

De contributie voor 2019 vanaf 1 januari tot en met 31 juli bedraagt  € 26,00

De contributie voor 2019 vanaf 1 augustus tot en met 31 december  bedraagt  € 12,50

De contributie voor 2019  vanaf 1 september tot en met 31 december bedraagt €  10,00

De contributie voor 2019 vanaf 1  oktober  tot en met 31 december  bedraagt  €  7,50

De contributie voor 2019 vanaf  1 november tot en met 31 december bedraagt €  5,00

De contributie voor 2019 vanaf  1 december tot en met 31 december bedraagt €  2,50

De contributie wordt zoveel mogelijk automatisch geïnd. (via machtiging).